مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

حکم حقوق کارگر و کارمند در صورت کوتاهی در کار

اگر کارمند یا کارگری به وظیفه خود عمل نکند (مثلا سر وقت در محلّ کار خود حاضر نشود) آیا حقوقى که دریافت می کند اشکال شرعى دارد؟

هر کارگر و کارمندى به وظیفه اش عمل نکند، حقوق او اشکال دارد.