مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

حکم عضویّت مسئولین درهیئت مدیره شرکت ها به خاطر جایگاه شغلی

چنانچه شرکتى با هدف کسب امتیازات مالى و پشتیبانى از برنامه هاى خود، فردی از کارگزاران دولت یا بانک ها را به خاطر موقعیت شغلی، عضو هیئت مدیره شرکت معرّفى یا انتخاب نماید و با واگذارى سهام در سرمایه شرکت شریک نماید و آن شخص نیز به هر ترتیب از قصد شرکت آگاه باشد، آیا حقوقى که از طرف شرکت به وى پرداخت مى شود، یا اصل سود سهامى که از طریق مذکور به نام او ثبت گردیده، براى گیرنده حلال است؟ حقوقى که شخص مذکور از مؤسّسه اصلى متبوع مى گیرد چه حکمى دارد؟

چنانچه برنامه جدید ( شریک شدن در شرکت ) مزاحمتى با کار قبلى نداشته باشد، و برخلاف مقرّرات و تعهّدات او نباشد، هر دو حقوق براى او حلال است.