مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

حکم استخراج معادن به صورت شخصی

آیا استخراج معادن به صورت شخصی، باید با اجازه حکومت اسلامی صورت گیرد؟

اگر مالیت معادن در مبالغ کمی باشد به صورت شخصی اشکالی ندارد ولی در مبالغ مهم اجازه حکومت را می خواهد.