مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

ضامن خسارت وارده به عابر بر اثر برخورد با اجناس بیرون مغازه

در برخى از شهرها متعارف است كه مغازه داران اشياى در معرض فروش را علاوه بر داخل مغازه در خارج آن نيز قرار مىدهند، اگر يكى از عابران على رغم وسعت راه، با اشياى مزبور (مثلاً جعبه هاى ميوه) برخورد كرده، و پايش دچار آسيب شود، آيا مغازه دار ضامن خسارت وارده بر عابر است، يا عابر ضامن خسارت وارده بر مغازه دار است؟

در صورتى كه حريم مغازه باشد صاحب مغازه ضامن نيست؛ ولى اگر عرفاً سدّ معبر باشد ضامن است.