مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

"طهارت از حدث " در طواف مستحب

آیا "طهارت از حدث " در طواف مستحب هم شرط است؟

در طواف مستحب "طهارت از حدث " شرط نيست؛ هرچند افضل آن است كه طهارت داشته باشد. بنابراين اگر جنب يا حائض، يا نفساء بوده و فراموش كرده و با همان حال طواف نموده، طواف مستحب او صحيح است، امّا در صورت علم و آگاهی، چون بودن جنب در مسجدالحرام حرام است، طواف او صحيح نمى‌باشد، ولى طواف مستحب بدون وضو اشكالى ندارد.

دسته‌ها: طهارت از حدث

باطل شدن وضو دراثنای طواف

وظیفه محرمی که دراثنای طواف وضوی او باطل می‌شود چیست؟

هرگاه كسى مشغول طواف واجب باشد و وضوى او باطل شود، تجديد وضو مى‌كند و بازمی‌گردد. اگر حداقل نصف طواف (سه شوط و نیم) را تمام كرده بود، بقيّه را بجا مى‌آورد و اگر كمتر از نصف بوده از اوّل شروع مى‌كند و اگر زن در حال طواف عادت ماهانه شود، فوراً از مسجدالحرام خارج مى‌شود و حكم او نيز بعد از پاك شدن همين است.

دسته‌ها: طهارت از حدث

تیمم برای معذور جهت طواف

وظیفه محرمی که طهارت ندارد و به آب نیز دسترسی ندارد و یا از استعمال آب معذور است جهت طواف، چیست؟

هرگاه محرم دسترسى به آب پيدا نكند، يا از استعمال آب معذور باشد و نتواند صبر كند تا عذرش برطرف شود، واجب است به‌جا آن تيمّم كند؛ خواه تيمّم بدل از غسل باشد، يا بدل از وضو؛ سپس طواف را بجا آورد و نايب گرفتن لازم نيست.

دسته‌ها: طهارت از حدث

صبر کردن معذور تا آخر وقت جهت تیمم

محرمی که معذور است لازم است تا آخر وقت صبر کند و یا همان اول وقت می‌تواند تیمم کند؟

اگر اميد دارد كه عذرش مرتفع گردد، احتياط مستحب آن است كه تا آخرين فرصت صبر كند؛ اگر عذر برطرف نشد تيمّم كند؛ ولى اگر يقين دارد برطرف مى‌شود بايد صبر كند.

دسته‌ها: طهارت از حدث

شک در طهارت بعد از طواف

وظیفه محرمی که بعد از طواف شک کند وضو داشته و یا شک در انجام غسل کند، چیست؟

هرگاه بعد از انجام‌ طواف شك كند آن را با وضو بجا آورده، يا شك كند غسل را انجام داده؟ طوافش صحيح است؛ ولى براى اعمال بعد (كه نياز به وضو، يا غسل دارد) بايد آن را بجا آورد.

دسته‌ها: طهارت از حدث

شک در وضو در اثناء طواف

وظیفه محرمی که در اثناء طواف شک در وضو می‌کند چیست؟

اگر در اثناء طواف شك كند وضو گرفته؟ و حالت سابقه خود را از وضو و حدث نداند، اگر بعد از گذشتن از نصف (سه شوط و نیم) باشد طواف را رها مى‌كند و وضو مى‌گيرد و از همان‌جا بقيّه طواف را بجا مى‌آورد و سپس احتیاطاً آن را اعاده مى‌كند و اگر قبل از گذشتن از نصف باشد، طواف او باطل است.

دسته‌ها: طهارت از حدث