مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

حد معین نداشتن طواف

چنانچه محرم يقين داشته باشد كه در حال طواف در محدوده معيّن با مرد نامحرم يا زن نامحرم برخورد مى‌كند، آيا بازهم لازم است در محدوده معيّن طواف كند؟

طواف حدّ معينى ندارد و طواف در تمام مسجدالحرام جايز مى‌باشد، به‌علاوه برخورد از روى لباس بدون قصد خاص اشكال ندارد.

دسته‌ها: حد مطاف

ترک سهوی طواف

وظیفه کسی که سهواً طواف را ترک کرده است چیست؟

كسى كه از روى سهو و فراموشى طواف عمره تمتع را ترك كند، حج او درست است و هر وقت يادش آمد طواف را به‌جا مى‌آورد (و احتياط مستحب آن است كه سعى را هم بعدازآن اعاده كند) و اگر به وطن خود بازگشته، يا از مکه بيرون رفته و مراجعت به مکه براى او زحمت دارد، نايب بگيرد تا طواف او را به‌جا آورد و در اين مدّت چيزى بر او حرام نيست و احتياط آن است كه يك گوسفند در مکه قربانى كند و اگر فرستادن به مکه ممكن نيست، در شهر خود قربانى نمايد.

دسته‌ها: متفرقه طواف

تیمم برای معذور جهت طواف

وظیفه محرمی که طهارت ندارد و به آب نیز دسترسی ندارد و یا از استعمال آب معذور است جهت طواف، چیست؟

هرگاه محرم دسترسى به آب پيدا نكند، يا از استعمال آب معذور باشد و نتواند صبر كند تا عذرش برطرف شود، واجب است به‌جا آن تيمّم كند؛ خواه تيمّم بدل از غسل باشد، يا بدل از وضو؛ سپس طواف را بجا آورد و نايب گرفتن لازم نيست.

دسته‌ها: طهارت از حدث

باطل شدن وضو دراثنای طواف

وظیفه محرمی که دراثنای طواف وضوی او باطل می‌شود چیست؟

هرگاه كسى مشغول طواف واجب باشد و وضوى او باطل شود، تجديد وضو مى‌كند و بازمی‌گردد. اگر حداقل نصف طواف (سه شوط و نیم) را تمام كرده بود، بقيّه را بجا مى‌آورد و اگر كمتر از نصف بوده از اوّل شروع مى‌كند و اگر زن در حال طواف عادت ماهانه شود، فوراً از مسجدالحرام خارج مى‌شود و حكم او نيز بعد از پاك شدن همين است.

دسته‌ها: طهارت از حدث

شک در وضو در اثناء طواف

وظیفه محرمی که در اثناء طواف شک در وضو می‌کند چیست؟

اگر در اثناء طواف شك كند وضو گرفته؟ و حالت سابقه خود را از وضو و حدث نداند، اگر بعد از گذشتن از نصف (سه شوط و نیم) باشد طواف را رها مى‌كند و وضو مى‌گيرد و از همان‌جا بقيّه طواف را بجا مى‌آورد و سپس احتیاطاً آن را اعاده مى‌كند و اگر قبل از گذشتن از نصف باشد، طواف او باطل است.

دسته‌ها: طهارت از حدث

شک در غسل در اثناء طواف

وظیفه محرمی که در اثناء طواف شک در انجام غسل می‌کند، چیست؟

هرگاه در اثناء طواف شك كند غسلى كه بر او واجب بوده انجام داده، يا نه؟ بايد فوراً از مسجدالحرام خارج شود و پس از غسل بازگردد، سپس اگر حداقل نصف طواف (سه شوط و نیم) را تمام كرده باشد، دنباله آن را بجا مى‌آورد و احتياط آن است كه پس از اتمام طواف آن را اعاده كند و اگر قبل از گذشتن از نصف بوده، از اوّل شروع مى‌كند.

دسته‌ها: طهارت از حدث

شک در طهارت بعد از طواف

وظیفه محرمی که بعد از طواف شک کند وضو داشته و یا شک در انجام غسل کند، چیست؟

هرگاه بعد از انجام‌ طواف شك كند آن را با وضو بجا آورده، يا شك كند غسل را انجام داده؟ طوافش صحيح است؛ ولى براى اعمال بعد (كه نياز به وضو، يا غسل دارد) بايد آن را بجا آورد.

دسته‌ها: طهارت از حدث

وظیفه سلسل البول

وظيفه مسلوس (كسى كه بى‌اختيار قطرات بول از او خارج مى‌شود) نسبت به طواف و نماز طواف چيست؟

اگر در زمان خاصی بیماری‌اش تخفيف پيدا مى‌كند، به‌گونه‌ای كه مى‌تواند در آن زمان طواف و نماز طواف را با وضو و بدنِ پاك به‌جا آورد، بايد اين اعمال را در آن زمان انجام دهد و اگر چنين وقتى ندارد، درصورتی‌که زحمت زيادى نداشته باشد، هر بار كه وضويش باطل شد تجديد وضو كند و اگر زحمت زياد دارد، براى طواف يك وضو و برای نماز هم يك وضو مى‌گيرد و اگر نماز طواف را بلافاصله بعد از طواف بخواند، همان وضوى اوّل كافى است و نايب گرفتن لازم نيست.

وظیفه سلسل الریح

مُحرمى كه مبتلابه خروج ريح است (يعنى بيمارى دارد كه نمى‌تواند از خارج شدن باد جلوگيرى كند) و در طول سال شايد يكى دو ماه بیماری‌اش تخفيف پيدا كند، ولى نوعاً به فاصله يكى دو دقيقه وضويش باطل مى‌شود، تكليفش چيست؟

چنانچه نتواند در اثناء طواف وضو بگيرد، يا اين كار زحمت زياد داشته باشد، مى‌تواند براى طواف به يك وضو اكتفا كند و براى نماز طواف وضوى ديگرى بگيرد. هرچند در اثناء طواف و نماز، وضويش باطل شود و اگر نماز طواف را بلافاصله بعد از طواف بخواند، همان وضوى اوّل كافى است و نيازى به نايب گرفتن نيست.