مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

شک در غسل در اثناء طواف

وظیفه محرمی که در اثناء طواف شک در انجام غسل می‌کند، چیست؟

هرگاه در اثناء طواف شك كند غسلى كه بر او واجب بوده انجام داده، يا نه؟ بايد فوراً از مسجدالحرام خارج شود و پس از غسل بازگردد، سپس اگر حداقل نصف طواف (سه شوط و نیم) را تمام كرده باشد، دنباله آن را بجا مى‌آورد و احتياط آن است كه پس از اتمام طواف آن را اعاده كند و اگر قبل از گذشتن از نصف بوده، از اوّل شروع مى‌كند.

دسته‌ها: طهارت از حدث

استحاضه شدن در اثناء طواف

خانمى در حال طواف دچار استحاضه می‌شود، وظيفه‌اش چيست؟

درصورتی‌که استحاضه قلیله باشد: اگر بعد از گذشتن از نصف طواف بوده، پس از تجديد وضو و تطهير بدن و لباس، طواف را تمام مى‌كند و اگر قبل از آن بوده، پس از تجديد وضو و تطهير، طواف را از اوّل شروع مى‌كند.و درصورتی‌که استحاضه کثیره باشد: چنانچه قبل از شوط چهارم است غسل کند و از ابتدا طواف کند و اگر بعد از شوط چهارم است غسل کند و ادامه دهد؛ و در ادامه اگر به وظیفه زن مستحاضه که برای نماز واجب است عمل کند ضرری به حج او وارد نمی‌شود.

دسته‌ها: استحاضه و حیض

استفاده از قرص برای جلوگیری از عادت ماهانه

آیا استفاده کردن از قرص برای جلوگیری از عادت ماهانه و انجام اعمال حج جایز است؟

مانعى ندارد كه زنان به‌وسیله خوردن قرص و مانند آن از عادت ماهانه خود جلوگيرى كرده؛ تا بتوانند اعمال حج تمتّع، ازجمله طواف و نماز طواف را، در حال پاكى انجام دهند.

دسته‌ها: استحاضه و حیض

حیض شدن زن دراثنای طواف

تکلیف زنی که دراثنای طواف حائض شود چیست؟

اگر زن در حال طواف عادت ماهانه شود، فوراً از مسجدالحرام خارج مى‌شود و بعد از پاك شدن، اگر حداقل نصف طواف (سه شوط و نیم) را تمام كرده بود، بقيّه را بجا مى‌آورد و اگر كمتر از نصف بوده از اوّل شروع مى‌كند؛ و چنانچه تا قبل از رفتن به عرفات پاک نگردد باید نیّت حج اِفراد کند و بعد از اتمام حج، عمره مفرده بجا آورد.

دسته‌ها: استحاضه و حیض

وظیفه سلسل البول

وظيفه مسلوس (كسى كه بى‌اختيار قطرات بول از او خارج مى‌شود) نسبت به طواف و نماز طواف چيست؟

اگر در زمان خاصی بیماری‌اش تخفيف پيدا مى‌كند، به‌گونه‌ای كه مى‌تواند در آن زمان طواف و نماز طواف را با وضو و بدنِ پاك به‌جا آورد، بايد اين اعمال را در آن زمان انجام دهد و اگر چنين وقتى ندارد، درصورتی‌که زحمت زيادى نداشته باشد، هر بار كه وضويش باطل شد تجديد وضو كند و اگر زحمت زياد دارد، براى طواف يك وضو و برای نماز هم يك وضو مى‌گيرد و اگر نماز طواف را بلافاصله بعد از طواف بخواند، همان وضوى اوّل كافى است و نايب گرفتن لازم نيست.

وظیفه سلسل الریح

مُحرمى كه مبتلابه خروج ريح است (يعنى بيمارى دارد كه نمى‌تواند از خارج شدن باد جلوگيرى كند) و در طول سال شايد يكى دو ماه بیماری‌اش تخفيف پيدا كند، ولى نوعاً به فاصله يكى دو دقيقه وضويش باطل مى‌شود، تكليفش چيست؟

چنانچه نتواند در اثناء طواف وضو بگيرد، يا اين كار زحمت زياد داشته باشد، مى‌تواند براى طواف به يك وضو اكتفا كند و براى نماز طواف وضوى ديگرى بگيرد. هرچند در اثناء طواف و نماز، وضويش باطل شود و اگر نماز طواف را بلافاصله بعد از طواف بخواند، همان وضوى اوّل كافى است و نيازى به نايب گرفتن نيست.

وظیفه مبطون

مدّتى است، كه به علّت بيمارى و در اثر عمل جرّاحى، مبطون هستم و خروج مدفوع را احساس نمى‌كنم. بدین‌جهت از كيسه مخصوصى استفاده نموده و براى وضو و نماز طبق رساله عمل مى‌كنم. با توجّه به این‌که سال آينده، انشاء الله، به زيارت خانه خدا نائل مى‌شوم، وظيفه‌ام در رابطه با مراسم حج چيست؟

چنانچه زمانى باشد كه بتوانيد طواف و نماز طواف را بدون خروج آن انجام دهيد، بايد همان زمان را انتخاب نموده و اعمالتان را انجام دهيد و اگر چنين چيزى امكان‌پذير نيست و به‌هیچ‌وجه خروج آن را احساس نمى‌كنيد، طواف را با يك وضو و نماز طواف را با وضوى ديگر انجام دهيد و اگر ناچار است هر دو را باهم بجا آورد و توانایی بر وضوى مجدّد ندارد براى نماز طواف تيمّم مى‌كند و اگر نماز طواف را بلافاصله بعد از طواف بخواند، همان وضوى اوّل كافى است و نيازى به نايب گرفتن نيست.

طهارت از نجاست

آیا واجب است بدن و لباس طواف کننده پاک باشد و آیا استثنائات بدن و لباس نمازگزار طواف را نیز شامل می‌شود؟

بدن و لباس طواف كننده (خواه در طواف واجب، يا مستحب) بايد از هر نجاستى پاك باشد؛ حتّى بعضى از نجاسات كه در نماز بخشوده شده (مانند خون كمتر از یک‌درهم) در طواف بخشوده نيست، ولى در مورد خون زخم‌ها، اگر شستن آن باعث مشقّت و عسر و حرج باشد، ضررى براى طواف ندارد.

خون زخم در بدن و لباس طواف کننده

آیا خون قروح و جروح در بدن و لباس طواف کننده مانند نمازگزار، استثناء می‌باشد؟

اگر تطهير خون قروح و جروح مشقّت داشته باشد، شستن آن لازم نيست؛ ولى احتياط واجب آن است كه به مقدارى كه مى‌توان بدن را تطهير كرد و لباس را عوض نمود و اگر موجب مشقّت نيست، انجام دهد.