مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

برگرداندن صورت هنگام طواف

آیا طواف کننده می‌تواند صورت خود را به سمت چپ یا راست یا به عقب برگرداند؟

واجب نيست صورت طواف كننده در حال طواف روبه‌جلو باشد؛ بلكه مى‌تواند به سمت چپ و راست خود نگاه كند و حتى صورت را برگرداند و به عقب نگاه كند.

به عقب برگشتن در طواف به خاطر ازدحام

تکلیف طواف کننده‌ای که به خاطر ازدحام و شلوغی مطاف مقداری از طواف برخلاف متعارف انجام‌شده یا به عقب برگشته، چیست؟

هرگاه براثر شلوغى مطاف و ازدحام طواف کنندگان، مقدارى از طواف برخلاف متعارف انجام شد؛ مثل این‌که بدن طواف كننده در حال حركت به سمت كعبه واقع شد، يا پشت به كعبه قرار گرفت، يا مقدارى عقب عقب حركت كرد و طواف را ادامه دهد بايد مقدارى كه عقب عقب حركت كرده را از سر بگيرد و اگر نمى‌تواند برگردد، بدون قصد طواف همراه جمعیت دور مى‌زند تا به محل موردنظر برسد و ازآنجا نيّت كند و ادامه دهد.

داخل طواف واقع‌شدن حجر اسماعیل

آیا حجر اسماعیل باید داخل طواف واقع شود؟ و اگر سهواً یا جهلا از داخل حجر اسماعیل طواف کند، تکلیف چیست؟

واجب است «حجر اسماعيل» را داخل در طواف كند، يعنى از بيرون حجر اسماعيل كعبه را دور بزند. بنابراين، اگر سهواً يا از روى جهل از داخل «حجر اسماعيل» طواف كند بايد آن دور را ناديده گرفته و از حجرالأسود اعاده نمايد (ولى نظر به این‌که به عقب برگشتن در این‌گونه موارد با ازدحام جمعیت مشكل است، بهتر اين است كه همراه طواف کنندگان آن دور را بدون نيّت ادامه دهد تا به حجرالأسود برسد، سپس نيّت مى‌كند و آن دور را ادامه مى‌دهد).

طواف کردن از روی دیوار حجر اسماعیل

تکلیف کسی که در بعضی از دورها از روی دیوار حجر اسماعیل طواف کرده است چیست؟

اگر كسى در بعضى از دورها از روى ديوار حجر اسماعيل طواف كند، كافى است همان مقدار را اعاده كند و اعاده تمام طواف لازم نيست (البتّه در شرايط كنونى عملاً هیچ‌کس روى ديوار حجر نمى‌رود).

محدوده طواف

طواف در چه محدوده‌ای باید انجام شود و آیا واجب است بین مقام ابراهیم و خانه کعبه باشد؟

مشهور ميان جمعى از فقها اين است كه بايد طواف در فاصله مقام ابراهيم و خانه كعبه باشد و از هر طرف بايد اين فاصله در نظر گرفته شود، بنابراين در طرف «حجر اسماعيل» محدوده طواف شش ذراع و نيم (كمتر از سه متر و نيم) خواهد بود، زيرا حجر اسماعيل (كه مجموعاً بيست ذراع است) از آن كم مى‌شود، ولى حق اين است كه طواف در تمام مسجدالحرام جايز مى‌باشد؛ هرچند در غير مواقع ازدحام رعايت احتياط مستحب است؛ يعنى اگر طواف كردن در فاصله مزبور مشكل نباشد، از آن حد خارج نشود.

دسته‌ها: حد مطاف

حد معین نداشتن طواف

چنانچه محرم يقين داشته باشد كه در حال طواف در محدوده معيّن با مرد نامحرم يا زن نامحرم برخورد مى‌كند، آيا بازهم لازم است در محدوده معيّن طواف كند؟

طواف حدّ معينى ندارد و طواف در تمام مسجدالحرام جايز مى‌باشد، به‌علاوه برخورد از روى لباس بدون قصد خاص اشكال ندارد.

دسته‌ها: حد مطاف