مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

نبودن فاصله میان امام و مأموم

در نماز جماعت تا چه حد فاصله بودن بین امام و مأموم یا بین مأمومین اشکالی ندارد؟

اگر يك يا چند قدم میان امام و مأموم يا مأمومین با يكديگر فاصله باشد، به‌طوری‌که به آن جماعت گويند مانعى ندارد؛ بنابراين فاصله شدن يك يا دو نفر كه نماز نمی‌خوانند مانعى ندارد، ولى مستحب است صفوف کاملاً به هم متّصل باشد.

دسته‌ها: اتصال صف ها

وظیفه مأموم بعد از قطع اتصال

در صورت فرادا شدن غیرارادی نماز جماعت (قطع اتصال از اطراف):الف اگر در دو رکعت اول باشد: در بین قرائت یا در رکوع و غیر آن باشد؛ وظیفه چیست؟ب اگر در دو رکعت دوم باشد؛ تکلیف چیست؟

در صورت قطع اتصال نماز فرادا می‌شود، در رکعت اول و دوم احتیاط این است که از اول قرائت مجدداً حمد و سوره را بخواند و نماز را فرادا تمام کند.در رکوع و غیر آن از همان‌جا نماز فرادا می‌شود و باید بقیه نماز را به نیت فرادا بخواند و تمام کند.

دسته‌ها: اتصال صف ها