مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

خمس مال پیدا شده در شکم حیوان

در صورتی که در شکم حیوان خریداری شده مالی پیدا شود خمس آن چگونه محاسبه می شود؟

هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مى‏شود و احتياط مستحب آن است كه‏ خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد يا نه.

دسته‌ها: گنج

خمس اشیاء عتیقه در قبرهای قدیمی

در یک قبرستان قدیمی، اشیاء عتیقه به همراه میّت دفن شده است و بیش از پانصد سال از دفن آن ها مى گذرد؛ چنانچه کندن زمین براى بیرون آوردن این گنج ها، منجر به نبش قبر شود چه حکمی دارد؟

با توجه به آنچه نوشته اید، هرگاه صدها سال بر آن گذشته، اشیاى مذکور حکم گنج را دارد و خمس آن ها واجب است البته در مورد گنج در زمان حکومت اسلامی باید طبق مقررات حکومت اسلامی عمل شود. ولی در هر حال اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جایز نیست مگر این که اثرى از اموات باقى نباشد.

دسته‌ها: گنج
دسته‌ها: گنج

مال حلال مخلوط به حرامی که مقدار و صاحب آن معلوم نیست

مال حلال مخلوط به حرام در چه صورت با دادن خمس حلال می شود؟

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى كه انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.

اگر مقدار مال حرام معلوم باشد

در مال حلال مخلوط به حرام چنانچه مقدار مال حرام مشخص باشد اما صاحب آن مشخص نیست تکلیف چیست؟

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلًا بداند يك سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).

اگر صاحب مال حرام معلوم باشد

در مال حلال مخلوط به حرام چنانچه صاحب مال حرام مشخص باشد اما مقدار آن مشخص نیست تکلیف چیست؟

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحب مال راضى نشود در صورتى كه بداند مقدار معيّنى قطعا مال اوست (مثلًا يك چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مى‏دهد مال اوست با او نصف كند.

علم به بیشتر بودن مال حرام پس از پرداخت خمس

چنانچه بعد از پرداخت خمس مال حلال مخلوط به حرام، شخص بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده است تکلیف چه می باشد؟

هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مى‏داند از خمس بيشتر بوده به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.

اطلاع از صاحب مال حرام پس از پرداخت خمس

اگر بعد از پرداخت خمس مال حلال مخلوط به حرام، صاحب مال حرام پیــدا شود تکلیف چه می باشد؟

هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى كه صاحبش را نمى‏شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.

اگر صاحب مال حرام چند نفر باشند

اگر شخصی مال او با اموال دیگران مخلوط شده و نتواند مالکین آن را به طور معین تشخیص دهد تکلیف چه می باشد؟

هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالك را بطور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها بطور مساوى تقسيم كند

تخمیس مجدد مال حلال مخلوط به حرام در سر سال خمسی

اگر بعد از تخمیس مال حلال مخلوط به حرام، سال خمسی بر آن بگذرد تکلیف چه می باشد؟

در صورتی که صاحبان آن را نشناسد و مقدار آن را نداند تخمیس می شود و اگر سال هم بر آن گذشته باشد به خاطر گذشتن سال، بار دیگر تخمیس می شود.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی