مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

وظیفه ی کسی که مباشرت در وضو را رعایت نکرده

کسی که خودش توانایی وضو را داشته و قبلاً اطلاع نداشت که باکمک گرفتن ازکسی وضویش باطل است و دچاراین کارشد و با همان وضو نمازخواند،آیابایدنمازهاراقضاکند؟

باید نمازهای گذشته را اعاده کند ولی منظور از کمک گرفتن این نیست که آب بر کف دستش بریزد و خودش شستشو دهد بلکه منظور این است که آب بر اعضاء وضو بریزد و شخص دیگری او را شستشو دهد.‌

دسته‌ها: مباشرت

حکم نایب گرفتن در وضو

چنانچه فردی قادر به وضوگرفتن نباشد، وظیفه ی او چیست؟

كسى كه شخصاً قادر به وضوگرفتن نيست بايد كسى را كمك بگيرد كه او را وضو دهد و چنانچه مزد هم بخواهد در صورت توانايى بايد بدهد، ولى بايد خود او نيّت وضو كند و با دست خود مسح نمايد و اگر نمى تواند بايد ديگرى دست او را بگيرد و به محل مسح بكشد و اگر اين هم ممکن نیست، بايد از دست او رطوبت بگيرد و با آن رطوبت سر و پاى او را مسح نمايد، ولى در اين صورت احتياط واجب اين است كه تيمّم هم بكند.ضمناً انسان هر يك از كارهاى وضو را كه مى تواند به تنهایی انجام دهد، نبايد كمك بگيرد.

دسته‌ها: مباشرت