مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

نحوه تیمم کسی که یک دستش فلج است

مشكلى از ناحيه كمر دارم كه نمى‌توانم جابه‌جا شوم. دست راستم به كلّى فلج است، و دست چپم 3 انگشت ندارد. در صورتى كه وظيفه‌ام تيمّم باشد، چگونه بايد تيمّم كنم؟ آيا مى‌توانم فقط با دست چپم تيمّم كنم؟

مانعى ندارد كه با همان دست تيمّم كنيد؛ ولى اگر مى توانيد، با دست سالم دست فلج را بگيريد و بر چيزى كه مى توان با آن تيمّم كرد بزنيد و آن را بر پيشانى بكشيد و بعد با دست سالم اين كار را انجام دهيد.