مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

اگر استعمال آب بجهت غسل موجب ریزش موی سر گردد

اگر غسل باعث ريزش مو شود مى‏توان تيمم كرد؟

اگر اين ريزش مو به عسر و حرج تبديل شود و چهره فرد به گونه‏اى مى‏شود كه به زحمت مى‏افتد مى‏تواند غسل جبيره‏اى انجام دهد و اگر ممكن نشود تيمم كند.