مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

استفاده از فرصت حج برای تصحیح قرائت نمازها

آیا لازم است حتماً کسی که حج می‌رود قرائت نماز خود را نزد روحانی بررسی کند؟

همه نمازها را بايد با قرائت صحيح انجام داد. زائران خانه خدا بايد از فرصت استفاده كنند و به هنگام اراده اين سفر بزرگ روحانى، قرائت نماز خود را براى اهل علم بخوانند و اگر ايرادى دارد برطرف نمايند تا حج آن‌ها از هر نظر خالى از اشكال باشد.