مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

حائل شدن پرده بین امام و مأمومین زن

در مسجدی نماز جماعت برگزار شد درحالی‌که مأموم مرد نبود، اما زن‌ها از پشت پرده به امام جماعت اقتدا كردند آیا در اين نماز جماعت اتصال برقرارشده و نماز امام و مأمومین زن صحيح است؟

حائل در این صورت نیز مانعی ندارد.