مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

نحوه مشاهده‌ی صف اوّل برای اتصال

آیا رؤیت صف اول در اتصال جماعت باید با دیدمستقیم باشد یا با برگرداندن سر هم اگر صف را ببیند کفایت می‌کند؟

درصورتی‌که برفرض برگرداندن سر، ببیند کافی است.