مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

ادامه دادن مسح از قسمتی که دست جدا شده

اگر در اثنای مسح پا دست از پا جدا شود می تواند مسح را از جایی که قطع شده ادامه دهد یا باید خشک کرده و بعد مسح کند؟

در فرض سؤال می تواند ادامه دهد.‌