مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

لزوم مسح برآمدگی پا

برای مسح پا در وضو، آیا منظور از برآمدگی روی پا فقط ادامه انگشت شصت است یا ادامه دو انگشت بغلی هم برآمدگی محسوب میسود؟ (یعنی مسح را از روی انگشت چهارم باید اوریب به سمت برجستگی پا بکشد یا مستقیم بکشد هر چند برجستگی پا مسح نشود؟)

باید به روی برآمدگی روی پا بیاید.‌

دسته‌ها: مسح پاها
کلیدواژه ها: مسحپالزومبرآمدگی