مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

حکم کشیدن مسح پا از روی جوراب در صورت عسروحرج

چنانچه در آوردن و سپس پوشیدن جوراب جهت وضو و مسح مشقت آور باشد آیا مى توان بر روى جوراب مسح کشید؟

درصورتی که گرفتار زحمت بسیار می شود، مسح بر جوراب مانعى ندارد.