مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

اقتدا به امام جماعت از فاصله دور در بین رکعات

بر اساس احکام شرعی چنانچه كسى به محوطه نماز جماعت برسد ولى اگر بخواهد تا نزدیکی نمازگزاران برسد امام از ركوع بلند می‌شود، می‌تواند چند متر عقب‌تر بايستد، تكبير بگويد و به ركوع برود و با همین حالت خود را به صفوف نماز برساند؛ آیا حکم مذکور فقط در ركعت اول جاری می‌گردد؟

در حکم مذکور فرقى بين ركعات وجود ندارد.