مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

ناتوانی از قرائت اذکار نماز غفیله

آیا کسی که سواد ندارد، در نماز غفیله می‌تواند بعد از حمد چیز دیگری مانند سوره توحید را بخواند؟ همچنین در ذکر قنوت؟

درصورتی‌که غیرازاین ممکن نباشد مانعی ندارد.