مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

بستن قرارداد با هنرمندانی که شعائر و آداب اسلامی را رعایت نمی کنند

دعوت از هنرمندانى كه شعائر و آداب اسلامى را رعايت نمىكنند، و صرفاً متخصّص محض مىباشند، و بستن قراردادهاى كلان با آنها چه حكمى دارد؟

پول بيت المال را نبايد بيهوده مصرف كرد.