مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

حضور زن و مرد نامحرم در اتاق دربسته مونتاژ فیلم

وجود يك زن و مرد نامحرم به هنگام بازنگرى فيلم و مونتاژ، در يك اتاق خلوت و دربسته كه چندين ساعت به طول مىكشد و كسى حق ورود ندارد، چه حكمى دارد؟

جايز نيست.