مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

شمول یا عدم شمول "طریق" بر کناره های معابر

آيا منظور از طريق كه در روايات آمده، و اضرار به آن موجب ضمان شمرده شده، شامل كناره هاى معابر كه معمولاً رفت و آمدى از آن قسمت صورت نمى گيرد، يا به ندرت رفت و آمدى صورت مىگيرد نيز مىشود؟

در صورتى كه عادتاً از آن عبور و مرورى صورت نمىگيرد مشمول آن حكم نيست.