مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
مسئله شماره پيوند عضو مرده به زنده پيوند أعضاء و تشريح

پيوند عضو مرده به زنده

مسأله 2448ـ هرگاه عضوى از مرده يا زنده جدا کنند و به ديگرى پيوند زنند بطورى که جزء بدن انسان دوم شود، در اين صورت نجس و ميته نيست و براى نماز هم اشکال ندارد.