مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

وجوب مسح تمامی پیشانی و دست ها در تیمم

اگر قسمتی از اعضای تیمم را مسح نکند تیمم چه حکمی دارد؟

تمام پيشانى و پشت دستها را بايد مسح كند و اگر مختصرى از آن را مسح نكند تيمّم باطل است، خواه عمداً باشد يا از روى فراموشى، ولى دقّت زياد هم لازم نيست، همين اندازه كه بگويند تمام پيشانى و پشت دستها مسح شده كافى است.

طریقه وضو گرفتن کسی که یک دست ندارد

دست چپ من نرسیده به آرنج قطع مى باشد. این موضوع هنگام وضو مرا آزار مى دهد، و همواره در صحّت وضویم شک و تردید دارم. لطفاً نحوه وضو گرفتن را با نداشتن دست چپ براى بنده توضیح دهید.

وضو گرفتن براى شما کار مشکلى نیست; صورت را با دست راست مى شویید، سپس دست راست را زیر شیر آب مى گیرید، به طورى که آب همه آن را فرا گیرد، و با دست راست باقیمانده دست چپ را مى شویید، سپس سر و هر دو پا را با آن مسح مى کنید. و اگر شیر آب وجود نداشته باشد، و بخواهید با آب قلیل وضو بگیرد، کافى است یک نفر کف دست شما آب بریزد، و شما صورت خود را بشویید، و بعد یک لیوان آب بر روى دست شما از بالا به پایین بریزد، و شما نیّت وضو مى کنید، و سپس سر و پاها را مسح مى کنید و تیمم هم لازم نیست.

وظیفه کسی که دو دست او از مرفق قطع شده

شخصی که دو دستش از مرفق(آرنج) قطع شده است، وظیفه ی او در مورد وضو چیست؟

احتیاط واجب آن است که بین وضو و تیمم جمع نماید بدین نحو که اگر ممکن است صورت خود را زیر شیر آب گرفته یا به صورت ارتماسی بشوید و برای مسح اگر به آسانی بتواند نائب بگیرد که از رطوبت صورت او بگیرد و برای او مسح کند این کار را انجام دهد در غیر اینصورت مسح ساقط است و بعد پیشانى خود را آهسته بر چیزى که تیمّم بر آن جایز است بمالد.