مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش :حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 27آب کر

تماس عين نجاست با آبي که بيشتر از کر است

مسأله 27ـ هرگاه عين نجس (مانند خون) به آبى که بيشتر از کر است برسد و قسمتى از آن را تغيير دهد چنانچه باقيمانده به اندازه کر يا بيشتر است، فقط آن قسمت که تغيير کرده نجس مى شود و الاّ تمام آن نجس خواهد شد.

مسئله شماره 28آب کر

گرفتن چيز نجس زير شير آب

مسأله 28ـ هرگاه چيز نجس را زير شيرى که متّصل به کر است بگيرند، آبى که از آن مى ريزد پاک است، مگر اين که بو يا رنگ يا طعم نجاست به خود گيرد.

مسئله شماره 29آب کر

شک در مقدارِ آبي که قبلاً کر بوده

مسأله 29ـ آبى که به اندازه کر يا بيشتر بوده، چنانچه شک کنيم از کر افتاده حکم آب کر را دارد و بعکس، اگر آبى کمتر از کر بوده و شک داريم کر شده، حکم آب کمتر از کر را دارد.

مسئله شماره 30آب کر

راه هاى شناخت آب کر

مسأله 30ـ کُر بودن آب را از دو راه مى توان شناخت: نخست اين که خود انسان يقين پيدا کند و ديگر اين که لااقل يک نفر عادل خبر دهد.

مسئله شماره 31آب قليل

تعریف آب قلیل

مسأله 31ـ آب قليل آبى را گويندکه از مقدارکر کمتر باشد و از زمين نجوشد.

مسئله شماره 32آب قليل

برخورد شىء نجس با آب قليل

مسأله 32ـ هرگاه چيز نجسى به آب قليل برسد آن را نجس مى کند (بنابر احتياط واجب) امّا اگر از بالا بريزند، فقط آن مقدار که به نجس رسيده نجس مى شود و اگر به صورت فوّاره از پايين به بالا رود و به چيز نجسى برسد، قسمت پايين آن نجس نمى شود.

مسئله شماره 33آب قليل

غساله آب قليل

مسأله 33ـ اگر با آب قليل پاک چيزى را که نجس شده بشويند پاک مى شود (باشرايطى که بعداً گفته خواهد شد) امّا آبى که از آن جدا مى شود و آن را «غساله» گويند، نجس است; مگر در آبى که با آن مخرج بول و مدفوع را مى شويند که با پنج شرط پاک است: 1ـ يکى از اوصاف سه گانه نجس را به خود نگرفته باشد. 2ـ نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد. 3ـ نجاست ديگرى مانند خون يا بول همراه آن نباشد.4ـ بنابر احتياط واجب ذرّات مدفوع در آب پيدا نباشد. 5ـ بيشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد، ولى پاک بودن اين آب به آن معنى است که اگر به بدن و لباس ترشّح کند لازم نيست آن را آب بکشند، امّا ساير استفاده هاى آب پاک را از آن نمى توان کرد.

مسئله شماره 34آب جارى

تعریف آب جاری

مسأله 34ـ آبهايى که از زمين مى جوشد و جارى مى شود مانند آب چشمه و قنات، يا از برفهاى متراکم در کوهها سرچشمه مى گيرد و ادامه دارد آب جارى است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی