مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 2396ارث زن و شوهر

ارث زن از زوج مرحوم که اولاد ندارد

مسأله 2396ـ هرگاه مردى از دنيا برود و فرزند نداشته باشد، يک چهارم مال او را همسر دائمى او مى برد و بقيّه را ورثه ديگر و هرگاه از آن زن يا از زن ديگر فرزند داشته باشد، يک هشتم مال به زن او مى رسد و بقيّه به وارثان ديگر.

مسئله شماره 2396ارث زن و شوهر

ارث زن از زوج مرحوم که اولاد دارد

مسأله 2396ـ هرگاه مردى از دنيا برود و فرزند نداشته باشد، يک چهارم مال او را همسر دائمى او مى برد و بقيّه را ورثه ديگر و هرگاه از آن زن يا از زن ديگر فرزند داشته باشد، يک هشتم مال به زن او مى رسد و بقيّه به وارثان ديگر.

مسئله شماره 2395ارث زن و شوهر

ارث شوهر از زوجه مرحومه که اولاد ندارد

مسأله 2395ـ هرگاه زن دائمى از دنيا برود و اولاد نداشته باشد نصف تمام مال او به شوهر مى رسد و بقيّه را ورثه ديگر مى برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگرى اولاد داشته باشد يک چهارم تمام مال او به شوهرش مى رسد و بقيّه به وارثان ديگر.

مسئله شماره 2395ارث زن و شوهر

ارث شوهر از زوجه مرحومه که اولاد دارد

مسأله 2395ـ هرگاه زن دائمى از دنيا برود و اولاد نداشته باشد نصف تمام مال او به شوهر مى رسد و بقيّه را ورثه ديگر مى برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگرى اولاد داشته باشد يک چهارم تمام مال او به شوهرش مى رسد و بقيّه به وارثان ديگر.

مسئله شماره 2394ارث گروه سوم

سهم الارث عمو و عمه و دايى و خاله

مسأله 2394ـ سهم ارث عمو و عمّه و دايى و خاله را (در صورتى که همه پدر و مادرى باشند که غالباً چنين هستند) مى توان چنين خلاصه کرد: به يک عمو يا يک عمّه تمام مال مى رسد و اگر وارث چند عمو يا چند عمّه باشند بطور مساوى مى برند و اگر هم عمو و هم عمّه باشند عمو دو برابر عمّه مى برد و اگر يک دايى يا يک خاله باشد تمام مال به او مى رسد و اگر چند دايى يا چند خاله باشد، يا هم دايى و خاله باشند، مال را بطور مساوى تقسيم مى کنند و هرگاه عمو و عمّه و دايى و خاله باشند، عمو و عمّه دو سهم مى برند و دايى و خاله يک سهم و هر عمو دوبرابر عمّه مى برد، امّا سهم دايى و خاله مساوى است.

مسئله شماره 2393ارث گروه سوم

اگر وارث عمو و عمه و دايى و خاله پدر و عمو و عمه و خاله و دايى مادر او باشد

مسأله 2393ـ هرگاه وارث ميّت عمو و عمّه و دايى و خاله پدر و عمو و عمّه و دايى و خاله مادر او باشد، مال او سه سهم مى شود، يک سهم به عمو و عمّه و دايى و خاله مادر ميّت مى رسد (و آنها بنا بر احتياط واجب در تقسيم آن مصالحه مى کنند) و دو سهم ديگر را سه قسمت مى کنند، يک قسمت را دايى و خاله پدر ميّت، بطور مساوى ميان خود تقسيم مى کنند و دو قسمت ديگر آن به عمو و عمّه پدر ميّت مى رسد (و سهم عمو دو برابر عمّه است).

مسئله شماره 2391ارث گروه سوم

اگر وارث دايى يا خاله مادرى و چند دايى و خاله پدرى و مادرى و عمو و عمه باشد

مسأله 2391ـ هرگاه وارث، دايى يا خاله مادرى و چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم مى شود دو سهم آن به دستورى که قبلاً گفته شد ميان عمو و عمّه تقسيم مى شود و در مورد يک سهم باقى مانده اگر ميّت يک دايى يا يک خاله مادرى دارد آن را شش قسمت مى کنند، يک قسمت را به دايى يا خاله مادرى مى دهند، و بقيّه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى و آنها بطور مساوى قسمت مى کنند و اگر چند دايى مادرى يا چند خاله مادرى، يا هم دايى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن يک سهم را سه قسمت مى کنند، يک قسمت را دايى ها و خاله هاى مادرى بطور مساوى تقسيم مى کنند و بقيّه به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى رسد که آنها نيز بطور مساوى قسمت مى کنند.

مسئله شماره 2390ارث گروه سوم

اگر وارث چند دايى و چند خاله که همه پدرى و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند و ميت عمو و عمه هم داشته باشد

مسأله 2390ـ هرگاه وارث، چند دايى و چند خاله باشد که همه پدر و مادرى، يا پدرى، يا مادرى باشند و ميّت عمو و عمّه هم داشته باشد، مال را سه سهم مى کنند، دو سهم آن به دستورى که در مسأله پيش گفته شد عمو و عمّه بين خودشان تقسيم مى کنند و يک سهم آن را دايى ها و خاله ها بطور مساوى ميان خود قسمت مى نمايند.

مسئله شماره 2389ارث گروه سوم

اگر وارث يک دايى يا يک خاله و عمو و عمه مادرى و عمو و عمه پدرى و مادرى يا پدرى باشد

مسأله 2389ـ هرگاه وارث، يک دايى يا يک خاله و عمو و عمّه مادرى و عمو و عمّه پدرى و مادرى يا پدرى باشد مال را سه قسمت مى کنند، يک قسمت را دايى يا خاله مى برد و دو قسمت باقى مانده را سه سهم مى کنند، يک سهم آن به عمو و عمّه مادرى مى رسد (و بنابر احتياط واجب در تقسيم باهم مصالحه مى کنند) و دو سهم ديگر را ميان عمو و عمّه پدر و مادرى يا پدرى قسمت مى نمايند و عمو دو برابر عمّه مى برد.

مسئله شماره 2388ارث گروه سوم

اگر وارث يک دايى يا يک خاله و يک عمو يا يک عمه مادرى و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدر باشد

مسأله 2388ـ اگر وارث، يک دايى يا يک خاله و يک عمو يا يک عمّه مادرى و عمو و عمّه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى کنند، يک قسمت آن را به دايى يا خاله مى دهند و دو قسمت باقيمانده را شش سهم مى کنند يک سهم را به عمو يا عمّه مادرى و پنج سهم را به عمو و عمّه پدر و مادرى يا پدرى مى دهند و عمو دو برابر عمّه مى برد.

مسئله شماره 2387ارث گروه سوم

اگر وارث يک دايى يا يک خاله و عمو و عمه باشد

مسأله 2387ـ اگر وارث يک دايى يا يک خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه پدر و مادرى يا پدرى، باشند مال را سه قسمت مى کنند يک قسمت را دايى يا خاله مى برد و از بقيّه دو قسمت به عمو و يک قسمت به عمّه مى دهند، بنابراين اگر مال را نه سهم کنند سه سهم به دايى يا خاله و چهار سهم به عمو و دو سهم به عمّه مى رسد.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت