مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

تکلیف مالی که توسط فرد نابالغ پیدا شود

اگر کودکی نابالغ مالی را از زمین پیدا کند تکلیف چیست؟

هر کودک نابالغى مالى را پیدا کند احتیاط واجب آن است که ولىّ او اعلان نماید و چنانچه تا یک سال صاحب آن پیدا نشد مطابق یکى از دستورهاى چهارگانه، آنچه مطابق مصلحت کودک است عمل مى نماید که دستورهای چهارگانه عبارتند از: 1ـ آن را براى خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد اگر آن مال موجود نیست، عوض آن را به او بدهد.2ـ به صورت امانت براى او نگهدارى کند. 3ـ از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد.4ـ آن را به حاکم شرع بسپارد و احتیاط مستحب صدقه دادن یا سپردن به حاکم شرع است.

مالی که به گمان اینکه مال خودش بوده برداشته

مالی را از زمین برداشتم به گمان این که مال من بوده ولی بعدا فهمیدم که متعلق من نبوده تکلیف چیست؟

هرگاه مالى را پيدا كند و به گمان اين‏كه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال او نيست، نمى‏تواند آن را در همان‏جا بيندازد، بلكه بايد مطابق دستور تا يك سال اعلان نمايد

تاثیر همراه داشتن مال پیدا شده، در نماز

مالی را پیدا کردم و آن را درهنگام وضو و نماز با خود همراه داشتم آیا نماز با آن صحیح است؟

هرگاه مالى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه داشته باشد، در صورتى كه قصدش اين است كه آن را به اين وسيله حفظ كند تا به‏ دستور شرع درباره آن عمل نمايد اشكالى‏ندارد.

مالک رشد و نمو حاصل در مال پیدا شده

حکم لقطه اى که مالکش پیدا شده، در حالى که رشد کرده، و هنگامى که نزد یابنده بوده رشد حاصل شده، چه مى باشد؟ آیا حکم نماء متّصل و منفصل یکى است؟

زیاده متعلّق به مالک است، و اگر سال بر آن گذشته خمس دارد. و چنانچه یابنده براى حفظ آن هزینه کرده، مى تواند از مالک آن بگیرد.

حکم پول های اضافی در دست تحویلدار بانک

این جانب تحویلدار بانک هستم، در طىّ ایّام تحویلدارى، روزهایى پیش مى آید که در آخر روز مبلغى پول اضافه داریم، یا این که کسر مى آوریم. مبالغ پول اضافى را به حساب بانک واریز مى نماییم و مبالغ کسرى را نیز باید از خودمان تأمین کنیم. آیا جایز است از پولهایى که اضافه مى آوریم، کسرى ها را جبران نماییم؟

شما باید طبق مقرّرات بانک و قراردادى که با آنها دارید عمل نمایید و اگر در مورد پولهایى که اضافى مى آید قراردادى ندارید و از پیدا کردن صاحب آن مأیوس هستید مى توانید به شخص نیازمندى بدهید و اگر خودتان نیاز دارید به اندازه پول هایى که کم مى آید از آن استفاده کنید.

تکلیف شیء گمشده بعد از یک سال اعلان

در صورتی که بعد از اعلان به مدت یک سال از صاحب چیز گمشده خبری نشود تکلیف چیست؟

هرگاه تا يك سال اعلان كند و يا در محل اعلان شده نگهدارى شود و صاحب مال پيدا نشود، پيداكننده مخيّر است يكى از چهار كار را انجام دهد: 1- آن را براى خود بردارد به قصد اين‏كه هر وقت صاحبش پيدا شد اگر آن مال موجود نيست، عوض آن را به او بدهد. 2- به صورت امانت براى او نگهدارى كند. 3- از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد.4- آن را به حاكم شرع بسپارد و احتياط مستحب صدقه دادن يا سپردن به حاكم شرع است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی