مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

لزوم تقسیم شلاّق بر روى بدن مجرم

شلاّق باید بر کدام یک از قسمت هاى بدن محکوم وارد شود و بر کدام قسمت ها نباید وارد شود؟ آیا به یک قسمت از بدن باید وارد شود، یا به تمام قسمت هاى بدن به صورت پراکنده و یکنواخت؟

باید شلاّق روى بدن تقسیم شود و بر محلّ واحد که سبب آسیب بیشتر مى شود نباشد، و باید بر هیچ نقطه خطرناکى (مانند سر، صورت، عورت، قلب و مانند آن) شلاّق نزند.‌

دسته‌ها: نحوه اجرای حدّ

چگونگی پوشش بدن مجرم در هنگام شلاق

محکوم به شلاّق در هنگام اجراى حکم از حیث پوشیده و عریان بودن، چگونه باید باشد؟ در مواردى که باید پوشیده باشد، مراد از پوشیده بودن چیست؟ آیا در نحوه پوشش بین زن و مردی که شلاّق مى خورند تفاوتی وجود دارد؟

احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقاً برهنه نکنند; ولى نباید پوشش بقدرى کلفت باشد که تأثیر شلاّق را از بین ببرد و در مورد زنان باید لباسهایشان را به آنها بپیچند که بدنشان نمایان نشود و ظاهراً در لباس فرقى از نظر ضعیف و قوىّ البنیه نیست.‌

دسته‌ها: نحوه اجرای حدّ

حکم شرعی در مورد زنده ماندن مجرم بعد از اجرای مجازات رجم

در صورتى که پس از اجراى مجازات رجم، به زعم این که مجرم به قتل رسیده، جسد وى به سردخانه منتقل شود، ولى بر حسب اتّفاق، علائم حیاتى در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را بازیابد آیا صرف صدق عنوان رجم، ولو به قتل منجر نشود، کفایت مى کند (تا در فرض مسأله نیازى به اجراى مجدّد حکم نباشد)؟ یا چون قتل از طریق رجم موضوعیّت دارد، باید مجدّداً حکم رجم را در مورد وى به مرحله اجرا گذاشت؟ که در این صورت آیا مجرم مى تواند دیه جراحات وارده در اثر اجراى حکم در مرتبه اوّل را مطالبه نماید؟و مسئولیت پرداختن دیه به عهده کیست؟

در صورتى که مسأله از طریق شهود ثابت شده باشد، باید رجم منتهى به قتل شود و اگر از طریق اقرار بوده، قاضى مى تواند حکم عفو صادر کند و در صورتى که رجم اوّل طبق موازین بوده و تعدّى و تفریط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده باید مجدّداً رجم شود و پرداختن دیه جراحات سابقه بر کسى واجب نیست; ولى همان گونه که در بالا گفته شد، در صورتى که حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشید که اجراى حدّ به صورت رجم در شرایط عصر ما در بسیارى از موارد خالى از اشکال نیست و باید به انواع دیگر قتل مبدّل شود.‌

دسته‌ها: نحوه اجرای حدّ
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی