مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش :حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 38مسائل عمومي مورد ابتلاء

عدم مشروعيت حيله هاى ربا که قصد جدّى در آن نيست

38ـ حيله هاى ربا که قصد جدّى در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است که وامى را به کسى مى دهند و بعد سود آن را که چند هزار تومان است با يک سير نبات مصالحه مى کنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.

مسئله شماره 39مسائل عمومي مورد ابتلاء

حکم پولي که مستاجر به عنوان رهن به صاحب خانه مي پردازد

39ـ بسيارى از مردم پولى مى دهند و خانه اى را رهن مى کنند و مال الاجاره خانه تخفيف داده مى شود، اين کار به يک صورت صحيح است و به يک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحيح است، ولى اگر قبلاً وام و رهن انجام گيرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقليل داده شود حرام و باطل است.

مسئله شماره 40مسائل عمومي مورد ابتلاء

حکم شرعي ضمانت از ديگري

40ـ ضمانت ديگرى خواه به صورت نقل ذمّه باشد (يعنى بدهى طرف را به عهده گيرد که بپردازد) يا به صورت ضمّ ذمّه به ذمّه باشد (يعنى اگر بدهکار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحيح و مشروع است.

مسئله شماره 42مسائل عمومي مورد ابتلاء

تعزير منحصر به شلاّق زدن نيست

42ـ تعزير منحصر به شلاّق زدن نيست، بلکه جريمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفى خطا کار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مى شود (البتّه انتخاب هر يک از اين امور بسته به نظر حاکم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).

مسئله شماره 43مسائل عمومي مورد ابتلاء

کيفيت حجاب اسلامي

43ـ در حجاب اسلامى نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمى کند بلکه واجب است پوشاندن تمام بدن غير از صورت و دستها تا مچ، ولى پوشيدن لباسهاى زينتى هر چند بدن آشکار نباشد جايز نيست.

مسئله شماره 44مسائل عمومي مورد ابتلاء

معامله با شخصيتهاي حقوقي

44ـ شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالک مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر مؤسّسه خيريّه يا انتفاعى که تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى کند.

مسئله شماره 47مسائل عمومي مورد ابتلاء

خريد و فروش خون و اعضاي بدن

47ـ خريد و فروش خون براى نجات جان بيمار جايز است، ولى در مورد خريد و فروش اعضاى بدن مانند کليه و امثال آن، احتياط آن است که اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين کار در صورتى جايز است که براى دهنده توليد خطر نکند.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی