مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس :حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 1534گنج

تعريف گنج

مسأله 1534ـ «گنج» مالى است که در زير زمين، يا کوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان کرده باشند و در عرف به آن گنج گويند.

مسئله شماره 1535گنج

حکم گنج يافت شده در ملک غير

مسأله 1535ـ اگر انسان در زمينى که ملک کسى نيست گنجى پيدا کند و مالک آن گنج به هيچ وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى که از ديگرى خريده گنجى پيدا کند و بداند مال کسانى که قبلاً مالک آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى دهد که مال يکى از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالک قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به کسى که پيش از او، مالک آن زمين بوده اطّلاع مى دهد و به همين ترتيب به تمام کسانى که پيش از او مالک زمين بوده اند و آنها را مى شناسد خبر مى دهد، اگر معلوم شود مال هيچ يک از آنان نيست مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.

مسئله شماره 1536گنج

نصاب گنج

مسأله 1536ـ گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را که از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر کمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عکس آن.

مسئله شماره 1537گنج

ملاک گنج واحد و متعدد

مسأله 1537ـ اگر در ظرفهاى متعدّدى که در يک جا دفن شده مالى پيدا کند که قيمت آن روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنجهاى متعدّدى در جاهاى مختلف پيدا کند هر کدام از آنها که قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آنها را روى هم حساب کند.

مسئله شماره 1538گنج

هزينه استخراج گنج

مسأله 1538ـ هرگاه براى استخراج گنج، مخارجى کرده، مقدار آن را کم مى کند و خمس بقيّه را مى دهد.

مسئله شماره 1539گنج

گنج اشتراکى

مسأله 1539ـ اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا کنند همه در آن شريکند و طبق قراردادى که دارند عمل مى کنند و سهم هر يک به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

مسئله شماره 1540گنج

مالى که در شکم حيوانى پيدا شده

مسأله 1540ـ هرگاه کسى حيوانى را بخرد و در شکم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال کند، چنانچه معلوم شود مال هيچ يک از آنان نيست مال خود او مى شود و احتياط مستحب آن است که خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد يا نه.

مسئله شماره 1541گنج

گوهر در شکم ماهى

مسأله 1541ـ هرگاه کسى ماهى خريدارى کند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صيّادى که قبلاً آن را صيد کرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است که خمس آن را بدهد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی