مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 1935احکام جعاله

کيفيّت فسخ جعاله

مسأله 1935ـ «جاعل» و «عامل» مى توانند قبل از شروع به کار، جعاله را فسخ کنند، بعد از شروع نيز مى توانند جعاله را به هم بزنند، ولى اگر جاعل به هم زند بايد مزد مقدار عملى را که انجام داده به او بدهد.

مسئله شماره 1854احکام اجاره

کيفيّت صيغه براي افراد لال

مسأله 1854ـ کسى که توانايى بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند که ملک خود را براى مدّت معيّن به مبلغ معيّن اجاره داده يا اجاره کرده صحيح است.

مسئله شماره 1437أحکام روزه قضا

کيفيت پرداخت کفاره

مسأله 1437ـ لازم نيست کفّاره هر روز را به يک فقير بدهد، بلکه مى تواند کفّاره چندين روز را به يک نفر بدهد و اگر مقدارى نان دهد که گندم آن به اندازه يک مد باشد کافى است، ولى پول آن را نمى تواند بدهد مگر اين که اطمينان داشته باشد آن را براى خريد نان مصرف مى کند.

مسئله شماره 2167طلاق مبارات

کيفيت رجوع در طلاق خلع و مبارات

مسأله 2167ـ زن مى تواند در بین عدّه طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد و اگر بر گردد ( همه یا قسمتی از مابذل خود را دریافت کند) شوهر مى تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.

مسئله شماره 2158احکام رجوع

کيفيت رجوع

مسأله 2158ـ در طلاق رجعى مرد مى تواند به زن خود رجوع کند، بدون آن که صيغه عقد تازه اى بخواند و رجوع کردن بر دو قسم است: 1ـ سخنى بگويد که معنايش اين باشد که آن زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته است. 2ـ کارى انجام دهد که همين معنى را برساند.

مسئله شماره 1667مسائل متفرقه

کوتاهى در پرداخت زکات

مسأله 1667ـ در اداى زکات نبايد کوتاهى کرد يعنى موقعى که زکات واجب مى شود بايد آن را به فقير يا حاکم شرع برساند، ولى اگر منتظر فقير معيّنى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد که از جهتى برترى دارد مى تواند انتظار او را بکشد، ولى احتياط واجب آن است که در اين صورت زکات را از مال جدا کند.

مسئله شماره 912قرائت

کوتاهى در يادگيرى قرائت و ذکر نماز

مسأله 912ـ کسى که درياد گرفتن قرائت و ذکر نماز کوتاهى کرده نمازش باطل است و اگر وقت تنگ شده احتياط واجب آن است که با جماعت نماز بخواند و اگر دسترسى به جماعت ندارد نمازش در تنگى وقت صحيح است.

مسئله شماره 1385باقى ماندن بر جنابت تا أذان صبح

کوتاهى در غسل کسى که قبل از أذان پاک شده

مسأله 1385ـ اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهى کند، بنابراحتياط واجب روزه اش باطل است، ولى چنانچه کوتاهى نکند، مثلاً منتظر باشد که حمّام باز شود يا آب حمّام گرم شود و تا اذان غسل نکند در صورتى که تيمّم کرده باشد روزه او صحيح است.

مسئله شماره 1115خلل در اجزاءوشرایط نماز

کم و زیاد کردن عمدی اجزاء نماز

مسأله 1115ـ اگر چيزى از واجبات نماز را عمداً کم و زياد کند نماز او باطل است، امّا اگر به واسطه ندانستن مسأله باشد اگر آن جزء از ارکان نماز است، نماز باطل مى شود و اگر غير ارکان است، نمازش صحيح است به شرط اين که جاهل قاصر باشد، يعنى دسترسى براى يادگرفتن مسأله نداشته باشد.

مسئله شماره 1116خلل در اجزاءوشرایط نماز

کم و زياد کردن سهوی أجزاء نماز

مسأله 1116ـ هرگاه سهواً چيزى از اجزاى نماز را کم و زياد کند اگر از ارکان نماز باشدنماز باطل است واگر از غيرارکان باشد نماز صحيح است و در صورتيکه شرايطى مثل وضو يا غسل انجام نشده باشد نماز باطل است، خواه عمداً باشد يا سهواً.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی